Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Kibr
Otwarte zasoby
edukacyjne
Aby otrzymywać informacje o nowościach pozostaw swój adres e-mail:Patron edukacyjny portalu:

wwsi logo

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym"

2016-12-05.
Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym".

więcej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Bank Światowy zapraszają na VI konferencję MSSF

2016-11-21.
Konferencja będzie poświęcona Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej: wyzwania praktyki - ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania.

więcej

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku MŚP

2016-11-18.
IFAC zaprasza przedstawicieli małych i średnich firm audytorskich do udziału w ankiecie na temat rynku MŚP. Ankieta ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla sektora oraz głównych trendów i zmian. Badanie pomoże IFAC i jej państwom członkowskim w zrozumieniu specyficznych wyzwań i szans, przed którymi stają MŚFKiA i MŚP na całym świecie.

więcej

Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie 29.11.2016 r. - Zielona Góra

2016-11-14.
W 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych, zmienia się też Ustawa o biegłych rewidentach.

więcej

Druga edycja projektu Szkolenie szkolących - podnoszenie kompetencji trenerskich

2016-10-20.
W związku z dużym sukcesem, jakim okazała się pierwsza edycja projektu „Szkolenie szkolących”, Komisja ds. szkoleń i Centrum Edukacji KIBR pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu „Szkolenie szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Projekt realizowany jest ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz Banku Światowego. Będzie on realizowany przez trenerów mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie uczenia dorosłych.

więcej

Zapraszamy na szkolenia z MSB w praktyce dla liderów

2016-09-05.
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na bezpłatne szkolenia z międzynarodowych standardów badania w praktyce dla liderów. Absolwenci będą prowadzili szkolenia z MSB w regionach. Uczestników do projektu mogą zgłaszać Regionalne Oddziały KIBR do 12 września 2016 roku.

więcej

Łódź dba o seniorów

2016-07-29.
Regionalny Oddział KIBR w Łodzi jako pierwszy region w kraju zorganizował spotkanie „Senior artysta” –warsztat artystyczny dla biegłych rewidentów-seniorów. – To ważny krok w budowaniu społecznych więzi ponadpokoleniowych w naszym samorządzie – wyjaśniają organizatorzy projektu.

więcej

Bezpłatny projekt szkoleniowy "Szkolenie szkolących podnoszenie kompetencji trenerskich"

2016-07-25.
We wrześniu i październiku 2016 roku KIBR przeprowadzi cykl dwudniowych fakultatywnych szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. 16 sierpnia uruchomione zostaną zapisy na konkretne szkolenia – skierowane do biegłych rewidentów, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w nich podczas badania popytu przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 roku i stycznia bieżącego roku.

więcej

KRBR spotkała się z regionami, by podsumować rok pracy

2016-07-13.
30 czerwca Krajowa Rada Biegłych Rewidentów spotkała się z przedstawicielami Regionalnych Oddziałów, aby podsumować miniony rok pracy na rzecz samorządu oraz przedstawić sprawozdanie finansowe Izby.

więcej

Seminarium CEDUR "Obowiązki banków w zakresie planów recovery i resolution wynikające z Dyrektywy BRRD oraz projektu ustawy o BFG"

2016-06-09.
Zapraszamy na seminarium CEDUR pt. "Obowiązki banków w zakresie planów recovery i resolution wynikające z Dyrektywy BRRD oraz projektu ustawy o BFG". Seminarium skierowane jest do przedstawicieli sektora bankowego.

więcej

Ministerstwo Finansów przychyli się do propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta - seniora

2016-05-15.
Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że resort przychyli się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta trwale niewykonującego zawodu. I zapowiada plany uruchomienia „rejestru biegłych rewidentów – seniorów”.

więcej

KIBR na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

2016-04-20.
Krzysztof Burnos, prezes KRBR na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej apelował o ustawowe uregulowanie problemu emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu. Członkowie Komisji zapowiedzieli konkretne działania w tej sprawie

więcej

11 kwietnia ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia z MSB w praktyce

2016-04-04.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR zapraszają na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce.

więcej

Spotkanie dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych

2016-03-24.
Informujemy, że spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, wydawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 2016 rok, z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów odbędą się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, Warszawa, ul. Górnośląska 5 w następujących terminach:

więcej

Zapraszamy na spotkanie pt. "MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu"

2016-03-02.
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, ACCA Polska oraz EY Academy of Business serdecznie zapraszają 17 marca 2016 roku na spotkanie CPD pt: "MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

więcej

Szkoła Główna Handlowa zaprasza na II debatę podatkową

2016-03-01.
3 marca br. odbędzie się druga otwarta debata podatkowa Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania będzie „podatek bankowy”. Zapraszamy do udziału biegłych rewidentów.

więcej

KIBR rozmawia o rozwiązaniach regulacyjnych dla biegłych rewidentów seniorów

2016-02-08.
Prezes KRBR spotkał się z przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów.

więcej

Przypominamy o możliwości wypełnienia sprawozdania P11 za pośrednictwem strony KIBR

2016-01-28.

Już ponad 100 podmiotów uprawnionych zdecydowało się na skorzystanie z możliwości wypełnienia sprawozdania P11 za 2015 rok za pośrednictwem strony KIBR. Internetowy formularz jest jeszcze bardziej przejrzysty i użyteczny. Zmniejsza także prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

więcej

Pierwsze kursy już dostępne na portalu

2016-01-25.
Wykorzystanie internetowych technologii komunikacyjnych oraz wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych (poziom podstawowy) to pierwsze kursy udostępnione na portalu otwartych zasobów edukacyjnych KIBR.

więcej

KIBR walczy z wykluczeniem cyfrowym wśród biegłych rewidentów

2016-01-25.
Ruszył portal otwartych zasobów edukacyjnych, stworzony przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod patronatem edukacyjnym Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki z myślą o wszystkich biegłych rewidentach pragnących podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach.

więcejArchiwum aktualności