Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Kibr
Otwarte zasoby
edukacyjne
Aby otrzymywać informacje o nowościach pozostaw swój adres e-mail:Patron edukacyjny portalu:

wwsi logo

Otwarte zasoby edukacyjne

Portal otwartych zasobów edukacyjnych - to portal internetowy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, który powstał z myślą o wszystkich biegłych rewidentach pragnących podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach.

Stworzenie portalu ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród biegłych rewidentów poprzez zapewnienie im dostępu do darmowych szkoleń internetowych podnoszących kompetencje teleinformatyczne (ICT) m.in. w zakresie analizy danych, raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przechowywania dokumentów.

Pracownicy 50+ są szczególnie narażeni na wykluczenie cyfrowe, co wynika głównie z następują- cych przyczyn:
1. Szybko postępującego rozwoju technologicznego, za którym nie nadążają dotychczas zdobyte umiejętności.
2. Niedostosowania oferty szkoleniowej formalnego systemu edukacji do potrzeb pracujących dorosłych osób w zakresie doskonalenia ich kompetencji cyfrowych.
Przedstawione w niniejszym informatorze narzędzie miało służyć przeciwdziałaniu temu wykluczeniu. Informator ma na celu zachęcenie do skorzystania z nowoczesnej, innowacyjnej formy szkolenia pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, a w swojej pracy zajmują się analizą danych i ich raportowani

Biegli rewidenci, w szczególności w wieku 50+ są szczególnie narażeni na wykluczenie cyfrowe. Wynika to głównie z następujących przyczyn:

  1. szybko postępującego rozwoju technologicznego, za którym nie nadążają dotychczas zdobyte umiejętności.
  2. niedostosowania oferty szkoleniowej do potrzeb pracujących dorosłych osób w zakresie doskonalenia ich kompetencji cyfrowych.

Kursy szkoleniowe udostępnione na portalu powstały w ramach projektu Efektywni50+ z myślą o pracownikach, którzy ukończyli 50 rok życia. Dlatego też dołożono starań, by zarówno treści merytoryczne, jak i metody i techniki szkolenia odpowiadały rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom tej właśnie grupy.

Udostępnienie darmowych szkoleń internetowych biegłym rewidentom jest realizacją jednego z działań przyjętego przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów Programu Działania KIBR na lata 2015-2019.

Patronem edukacyjnym portalu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.