Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Kibr
Otwarte zasoby
edukacyjne
Aby otrzymywać informacje o nowościach pozostaw swój adres e-mail:Patron edukacyjny portalu:

wwsi logo

KIBR rozmawia o rozwiązaniach regulacyjnych dla biegłych rewidentów seniorów

2016-02-08.

Prezes KRBR spotkał się z posłanką Małgorzatą Zwiercan, przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów. Spośród 7 tys. polskich biegłych rewidentów aż 3,3 tys. jest w wieku powyżej 60 lat.

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w trakcie spotkania z przewodniczącą Komisji Polityki Senioralnej zwrócił uwagę na problem braku uregulowania kwestii biegłych rewidentów stale niewykonujących zawodu. Rozwiązania prawne obowiązujące od lat wymuszają na wszystkich biegłych rewidentach uczestnictwo w obligatoryjnych szkoleniach, także tych którzy z aktywności zawodowej zrezygnowali i nie wykonują zawodu. Grupę biegłych rewidentów nie wykonujących zawodu stanowią właśnie osoby w wieku senioralnym. Obecnie, zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o biegłych rewidentach samorząd biegłych rewidentów zmuszany jest do karania swoich członków-seniorów za brak szkoleń zawodowych albo karą finansową albo wykreśleniem ze społeczności biegłych rewidentów. Pozbawienie członkostwa wiąże się z utratą uprawnienia do posługiwania się tytułem biegłego rewidenta, na który pracowali całe swoje życie zawodowe. – Taki stan rzeczy przeczy zasadom szacunku dla obywateli-seniorów, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz kraju a także budowania społecznych więzi ponadpokoleniowych – mówi Krzysztof Burnos i dodaje, że samorząd chce rozmawiać na temat odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie seniorów w społeczności biegłych rewidentów.

Zdaniem Prezesa KRBR najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawowe utworzenie rejestru biegłych rewidentów seniorów bez prawa do wykonywania zawodu. Osoby wpisane do takiego rejestru byłyby zwolnione z obowiązkowego szkolenia zawodowego. – Dzięki temu ich wieloletni udział w pracy i życiu zawodowym byłby doceniony - wyjaśnia. Dlatego KIBR zabiegał o spotkanie z przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. - Spotkaliśmy się ze zrozumieniem problemu ze strony pani Przewodniczącej i zapewnieniem, że będą toczone na ten temat rozmowy w ramach Komisji - powiedział po spotkaniu prezes Burnos.

Komisja Polityki Senioralnej została powołana przez Sejm 9 maja 2014 roku żeby zajmować się kształtowaniem polityki państwa wobec osób starszych.