Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Kibr
Otwarte zasoby
edukacyjne
Aby otrzymywać informacje o nowościach pozostaw swój adres e-mail:Patron edukacyjny portalu:

wwsi logo

Zapraszamy na spotkanie pt. "MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu"

2016-03-02.

W styczniu 2016 roku IASB (the International Accounting Standards Board) zakończyła prowadzony wspólnie z FASB (the Financial Accounting Standards Board) projekt mający na celu zmianę regulacji dotyczących ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu. Opublikowany MSSF 16 Leasing zastąpi obecne MSR 17 Leasing oraz
KIMSF 4 Ustalenie, czy umowa zawiera leasing.

Standard według przewidywań wpłynie w istotny sposób na prezentowaną i ocenianą sytuację finansową leasingobiorców, wykorzystujących w szerokim zakresie transakcje leasingu operacyjnego, oraz w efekcie może mieć wpływ na branżę leasingodawców. Przede wszystkim Standard wprowadza nową definicją leasingu oraz pojedynczy model ujęcia i wyceny dla wszystkich umów leasingu w sprawozdaniach leasingobiorców. Zgodnie z nowym modelem, jednostki mają prezentować aktywa w leasingu i zobowiązania do płatności leasingowych dla wszystkich umów spełniających definicję leasingu. Jednak, aby ograniczyć koszty implementacji i stosowania Standardu, IASB wprowadziła zastaw ulg i ułatwień umożliwiających uproszczoną prezentację niektórych umów.

W trakcie dwugodzinnej prezentacji omówione zostaną następujące tematy:

  • Zakres nowego standardu
  • Nowa definicja leasingu
  • Identyfikacja komponentów umowy zawierającej leasing i usługi
  • Alokacja ceny/kosztu do komponentów
  • Ujęcie i wycena przez leasingobiorcę
  • Rachunkowość w księgach leasingodawcy
  • Porównanie MSSF 16 z dotychczasowymi regulacjami

Prezentację poprowadzi Robert Stojek, FCCA, CIA, Senior Manager w Dziale Audytu EY, IFRS Technical Desk. Po prezentacji zapraszamy na networking przy lampce wina.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie EY Academy of Business al. Armii Ludowej 26 budynek "FOCUS" Warszawa 17 marca 2016 r. w godzinach 18:00-20:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Chęć uczestnictwa należy zgłosić mailowo na adres ewelina@kibr.org.pl do 15 marca 2016 r.