Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Kibr
Otwarte zasoby
edukacyjne
Aby otrzymywać informacje o nowościach pozostaw swój adres e-mail:Patron edukacyjny portalu:

wwsi logo

Zapraszamy na szkolenia z MSB w praktyce dla liderów

2016-09-05.

– Celem projektu jest przygotowanie regionalnych liderów szkoleń, którzy nauczą się, jak w efektywny sposób przekazywać dalej biegłym rewidentom wiedzę o stosowaniu międzynarodowych standardów badania – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. KIBR planuje przeszkolić łącznie 28 osób. Kandydaci zostaną oddelegowani na szkolenie przez Regionalne Oddziały KIBR, w których potem będą odpowiedzialni za przeprowadzanie szkoleń z międzynarodowych standardów badania w praktyce. – Dzięki projektowi biegli rewidenci otrzymają w swoich regionach dostęp do trenerów profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia szkoleń ze stosowania nowych standardów – dodaje Ewa Sowińska.

Uczestnik szkolenia powinien spełnić poniższe wymagania:

 • bardzo dobra znajomość Międzynarodowych Standardów Badania (ang. International Standards on Auditing) oraz Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości nr 1 (ang. International Standard on Quality Control 1),
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu metodologii badania, procedur badania oraz dokumentowania badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania,
 • doświadczenie w pracy z programami do badania sprawozdań finansowych, w szczególności programami opartymi o wymogi Międzynarodowych Standardów Badania,
 • łatwość w uczeniu się i poruszaniu w programach komputerowych,
 • chęć dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami,
 • mobilność i dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

Dodatkowe atuty:

 • posiadanie tytułu biegłego rewidenta lub innego ekwiwalentnego tytułu (ACCA, CPA),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych zgodnie z metodologią opartą o Międzynarodowe Standardy Badania,
 • doświadczenie we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości nr 1 w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania zlecenia i/lub w inspekcjach dokumentacji z badania w ramach systemu jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Gdzie i kiedy?

Szkolenie będzie trwało pięć dni i odbywać się będzie w 14 osobowych grupach. Koszty szkolenia, zakwaterowania oraz wyżywienia w trakcie szkolenia pokrywa Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Za dojazd uczestników na miejsce szkolenia (okolice Warszawy) odpowiada Regionalny Oddział KIBR.

Terminy zjazdów planowane są na listopad 2016 (pierwsza grupa) oraz styczeń 2017 (druga grupa).

Zakwalifikowane do projektu osoby wezmą udział w jednodniowym szkoleniu przygotowawczym, które odbędzie się w październiku. Spotkanie ma na celu wprowadzenie w formę szkolenia oraz przypomnienie wiedzy z MSB.

Osoby spełniające powyższe warunki i zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres swojego Regionalnego Oddziału KIBR (lista Regionalnych Oddziałów).

Regionalne Oddziały powinny zgłosić swoich kandydatów do biura KIBR na adres msb@kibr.org.pl do 12 września 2016 r.